V/v ban hành quy chế về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

527

Xem chi tiết tại đây:/upload/files/QD%2028%20of%20UBND%20tinh.pdf

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN