Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

185

Ông Tạ Đức Hậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đắk Lắk cho biết, để hạn chế những tồn tại nêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở LĐ-TBXH đã lên kế hoạch và đưa ra các giải pháp thu hồi đối với từng đối tượng cụ thể.

Nhân viên Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) hướng dẫn người lao động thiết lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Hoàng Ân

Đối với những trường hợp người lao động đang tham gia đóng BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp: Căn cứ danh sách người lao động đang hưởng sai tiền bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tỉnh làm văn bản gửi BHXH nơi người lao động đang tham gia đóng BHXH đề nghị phối hợp, hỗ trợ việc thu hồi; liên hệ doanh nghiệp sử dụng người lao động thông báo cho người lao động nộp lại số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định.

Đối với những trường hợp người lao động đã nghỉ việc: BHXH phối hợp với Sở LĐ -TBXH thành lập tổ công tác đến làm việc trực tiếp tại gia đình người lao động để vận động họ thực hiện đúng nghĩa vụ đối với các quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động tiếp tục quay lại thị trường lao động, tham gia BHXH sẽ kịp thời gửi thông báo đến cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi người lao động tham gia BHXH và thông báo chủ doanh nghiệp phối hợp động viên thu hồi.

Được biết, trong những năm qua, BHXH Đắk Lắk đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cụ thể phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn người lao động việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phối hợp báo cáo, cung cấp, trao đổi, chia sẻ các thông tin liên quan như: Dữ liệu đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc, việc giải quyết và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi các bên có nhu cầu, cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho người lao động, giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

Năm 2021, BHXH đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 7.558 người, với số tiền hơn 110, 3 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ học nghề cho 143 người, với số tiền gần 660 triệu đồng.

Từ đầu năm 2022 đến nay đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 7.855 người, với số tiền hơn 118,3 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ học nghề cho 289 người, với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN