Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045

543

Chiều 31/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức họp Hội đồng Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045.

 

Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm chủ tịch Hội đồng.

Ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai nghiên cứu và xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045.

Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh điều hành cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã được nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045 với các nội dung: những yếu tố ảnh hưởng tới nhà ở tại Đắk Lắk; thực trạng nhà ở hiện nay; dự báo nhu cầu nhà ở, khả năng cung ứng và quan điểm phát triển nhà ở; công tác tổ chức thực hiện chương trình…

Các đại biểu trong Hội đồng phản biện đã góp ý một số nội dung để làm rõ hơn định hướng, mục tiêu của chương trình. Cụ thể, ở nội dung dự báo nhu cầu nhà ở, cần lưu ý yếu tố thời gian qua các năm và sự dịch chuyển của lực lượng lao động trong tương lai; mục tiêu phát triển nhà ở cũng cần phân định cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn… Đặc biệt, việc xây dựng nhà ở cũng cần có những định hướng cụ thể, thể hiện dấu ấn văn hóa đặc trưng về nhà ở của các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk; xây dựng nhà ở cần gắn với việc gìn giữ, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp…

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045 là một trong những chương trình trọng tâm của tỉnh; là cơ sở để các địa phương, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, giúp giải quyết tốt nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị, nông thôn mới...

Thanh Hường

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN