Trọng trí thức là thuộc tính của Đảng ta

Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa dân tộc đi tới phồn vinh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đủ khả năng biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế trong sự nghiệp toàn cầu hóa, đưa đất nước đi lên. Trong sự nghiệp vĩ đại này, đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị đầy trí tuệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

30/03/2023 | 0

Tiến bộ khoa học kỹ thuật

Những thiết bị thông minh và nghiên cứu hữu ích

Các chuyên gia ở Đại học Konstanz, Đức (UK) vừa phát triển thành công một loại vật liệu có thể thay nhựa dẻo polyethylene bằng công nghệ tái chế bền vững. “Chìa khóa” của công nghệ này là tái cấu trúc lại cách các phân tử nhựa kết hợp với nhau để tạo ra loại nhựa hiệu quả gấp 10 lần sản phẩm cũ và tái chế dễ dàng hơn bằng phương pháp hóa học.

16/06/2022 | 235

Các hội thành viên

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh tổng kết năm 2022

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng hoạt động năm 2023.

27/12/2022 | 95

Video

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước

Đối thoại "Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa đất nước" được phát trên truyền hình báo nhân dân, hai khách mời là GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Các ngành Sinh học Việt Nam và ThS. Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam

05/01/2023 | 120