Tư vấn, phản biện, giám định xã hội Dự án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Năng

424

Chiều 7/7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội Dự án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng, lãnh đạo UBND huyện và thị trấn Krông Năng.

Thị trấn Krông Năng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện, có diện tích tự nhiên hơn 2.480 ha, dân số 3.445 hộ với 15.033 nhân khẩu (số liệu thống kê đến tháng 9-2021). Trung tâm thị trấn được UBND tỉnh phê duyệt trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung với diện tích 780,2 ha tại Quyết định số 2499 ngày 27/9/2011.

Các
Các thành viên trong Hội đồng dự cuộc họp.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết minh tổng hợp về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, xây dựng thị trấn Krông Năng đến năm 2030, sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch, đánh giá hiện trạng tổng hợp và so sánh với Đồ án quy hoạch cũ, các thành viên trong Hội đồng phản biện đã góp ý một số nội dung.

Cụ thể, cần điều chỉnh thời gian quy hoạch dài hơn; công tác điều tra, khảo sát đánh giá thực tiễn quy hoạch phải gắn với thực tế; bổ sung thêm quy hoạch kiến trúc đô thị, không gian đô thị, quy hoạch phát triển; Đồ án phân tích, làm rõ hơn về mối liên kết vùng một cách khoa học; cần bổ sung quy hoạch cho xây dựng đô thị thông minh trong tương lai; làm rõ các nguồn lực cần thiết để thực hiện đồ án...

Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tich
Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở những nội dung phản biện, đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh để công tác quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Năng phù hợp, có tính khả thi, hiệu quả nhất.

Đăng Triều

Báo Đak Lak

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN