Hội thảo tư vấn phản biện “Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh”

212

Sáng 20/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện “Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh”. Tham dự có đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật các tỉnh Tây Nguyên; Sở, ngành trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe gần 20 tham luận tập trung chuyên đề như: Những nét nổi bật và hạn chế trong 10 năm thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 31/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tư vấn, phản biện – Vai trò thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk trong Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương về vai trò của trí thức khoa học và công nghệ; Nâng cao năng lực Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT và các Hội thành viên; Cơ chế chính sách của Nhà nước trong việc đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội…


TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội thảo

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Đắk Lắk tập hợp 24 hội thành viên, với trên 14.000 hội viên trong và ngoài tỉnh. Trong đó, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều văn kiện, đề án, dự án lớn của tỉnh.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày tham luận tại Hội thảo

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực quy hoạch tổng thể phát triển kinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, môi trường, ... Các nội dung tư vấn, phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội được lãnh đạo tỉnh và các ngành hữu quan đánh giá cao, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các dự án kinh tế - xã hội  quan trọng của Trung ương.

Tuy nhiên, các ý kiến tại hội thảo cho thấy, nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này tại các địa phương. Cụ thể, kinh phí dành cho tư vấn, phản biện và giám định xã hội rất thấp; thời gian để tư vấn, phản biện đối với nhiều đề án quá ngắn; thiếu thông tin khi tham gia thực hiện tư vấn, phản biện; chưa có sự ràng buộc cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị chủ trì đề án; chưa có sự phối hợp giữa các ngành, hiệu quả thấp, chưa tương xứng với tiềm năng đội ngũ trí thức tỉnh nhà…

Để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp đạt hiệu quả, Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như: Cần có quy định pháp luật cụ thể, bắt buộc việc phải lấy ý kiến phản biện của các tổ chức có liên quan đối với những văn bản quy phạm pháp luật, các dự án tác động đến cộng đồng trước khi thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thực hiện tốt các công tác đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ có trình độ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp kế hoạch nhiệm vụ và dự toán kinh phí dành cho hoạt động này.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý và các ban ngành, địa phương cùng nhau trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với trí thức trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Kim Bảo

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN