Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tổ chức tổng kết năm 2018

743

Ngày 11/01/2019 Hội KHKT Lâm nghiệp đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018.

Tại Hội nghị ông Hà Công Bình – Chủ tịch Hội đã báo cáo một số thành tích nổi bật của Hội trong năm qua như: Hội đã kiện toàn được bộ máy lãnh đạo của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ KHKT Lâm nghiệp, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất sản xuất, đất rừng sản xuất lấn chiếm các hộ dân thuộc huyện Cư Mgar, Ea Sup và M’ Đrắk. Tham gia tham vấn dự thảo Nghị định một số điều luật lâm nghiệp ngày 08/06/2018 do trung tâm con người và thiên nhiên phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Nhiệt đới và liên minh đất rừng tổ chức. Đồng chủ trì với Liên hiệp hội và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức hội thảo “Một số giải pháp về quản lý và bảo vệ rừng trong giai đoạn hiện nay”. Hội đồng chủ trì với Trung tâm con người và thiên nhiên tổ chức Hội thảo Khoa học giải quyết 3 vấn đề lớn là quyền tiếp cận rừng của các hộ gia đình và cộng đồng thông qua giao rừng gắn với giao đất; rừng cộng đồng, rừng tín ngưỡng và hợp tác quản lý bảo vệ rừng; Chính sách hỗ trợ cộng đồng địa phương và đồng bào dân ộc thiểu số tham gia quản lý bảo vệ rừng và phục hồi rừng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2019, Hội KHKT Lâm nghiệp tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua. Tiếp tục tuyên truyền vận động, kết nạp khoảng 100 hội viên và 04 chi hội mới. Xây dựng hồ sơ pháp lý của Trung tâm Tư vấn Pháp lý về lĩnh vực nông, lâm, nghiệp, để giúp đỡ cho Hội viên.

Tin bài: Thu Hà

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN