Giới thiệu Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk

598

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH

1. Ông Hoàng Văn Cương

Ngày sinh: 19/5/1983
Quê quán: Cao Bằng
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP LHH
Học vị: Cử nhân Kinh tế Nông Lâm

 

2. Ông Phan Minh Hải

Ngày sinh: 1980
Quê quán:
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Chuyên viên tổng hợp
Học vị: Cử nhân Kinh tế

3. Bà Trần Thị Hồng Sen Ngày sinh: 2/9/1978
Quê quán: Nghệ An
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Kế toán
Học vị: Trung cấp Kế toán

 

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ngày sinh: 1995
Quê quán:
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Văn thư
Học vị: Kỹ sư
Địa chỉ nhà riêng:
Điện thoại: 

5. Ông Võ Thanh Toàn

Ngày sinh: 17/10/1984
Quê quán: Quảng Bình
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Lái xe

6. Ông Phạm Thanh Quang
Ngày sinh: 19/8/1955
Quê quán: Nam Định
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Bảo vệ
 

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN