Giới thiệu Ban Thông tin, PBKT và Hội viên Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk

339

CÁC THÀNH VIÊN BAN THÔNG TIN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ HỘI VIÊN LIÊN HIỆP HỘI

1. ông Đoàn Văn Thanh - Trưởng Ban

Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Quê quán: Quảng Nam
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân kinh tế
Chức vụ: Trưởng ban

2. Võ Thị THu Hà

Ngày sinh: 18/10/1984
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ; Chuyên viên

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN