Danh sách Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2025

480

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk gồm 11 đồng chí

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ Liên hiệp Hội

 
 

1

Ông Vương Hữu Nhi

Nguyên PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ

Chủ tịch

 

2

Ông Nguyễn Đình Hiền

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỷ đất tỉnh

Phó Chủ tịch

 

3

Ông Nguyễn Xuân Thao

Nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch

 

4

Bà Lê Thị Kim Oanh

PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ

Ủy viên Ban Thường vụ

 

5

Ông Nguyễn Cảnh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TU

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

6

Ông Hoàng Văn Cương

Phụ trách Chánh Văn phòng

Liên hiệp Hội Đắk Lắk khoá III

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

7

Ông Lê Văn Dần

Trưởng Ban KHCN&TVPB - Liên hiệp Hội tỉnh

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

8

Ông Đoàn Văn Thanh

Trưởng Ban Thông tin phổ biến kiến thức và hội viên, Liên hiệp Hội Đắk Lắk khoá III

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

9

Ông Mai Trọng Dũng

 

Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

10

Ông Nguyễn Đăng Phong

 

Phó Chủ tịch Hội Cơ khí, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đăng Phong

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

11

Ông Y Kanin H'Đơk

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Uỷ viên Ban Thường vụ

 

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN