Danh sách Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

317

"

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. ông  Vương Hữu Nhi


Ngày sinh: 30/12/1963
Quê quán: Xã Các Hanh, Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Chức vụ : Chủ tịch LHH

Học vị: Tiến sỹ Lâm nghiệp

 

 

 

2. ông  Nguyễn Xuân Thao


Ngày sinh: 07/3/1965
Quê quán: Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Chức vụ : Phó Chủ tịch LHH

Học vị: Cử nhân luật
 

 

 

 

3. ông Nguyễn Đình Hiền

Ngày sinh: 08/09/1965

Quê quán: Hà Tĩnh

Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk.
Chức vụ : Phó Chủ tịch LHH
Học vị: Thạc sỹ Quản lý đất đai

 

 

4. ông Đoàn Văn Thanh

Ngày sinh: 07/11/1971
Quê quán: Quảng Nam
Nơi công tác:  Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ: Trưởng Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng, Cử nhân kinh tế
 

 
 

6. ông Hoàng Văn Cương

Ngày sinh: 19/5/1983
Quê quán: Cao Bằng
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk
Chức vụ : Phó Chánh Văn phòng phụ trách VP LHH
Học vị: Cử nhân Kinh tế Nông Lâm

 

 

7. ông Nguyễn Cảnh

8. Ông Vũ Đức Côn

9. ông Nguyễn Văn Phan

 

"

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN