Tọa đàm Câu lạc bộ Trí thức Củng cố, kiện toàn và định hướng phát triển Câu lạc bộ trí thức Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

100

Ngày 31/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi  Tọa đàm nhằm củng cố, kiện toàn và định hướng phát triển Câu lạc bộ trí thức Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi Tọa đàm có sự TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh, đại diện các hội thành viên của Liên hiệp hội và một số thành viên Câu lạc bộ trí thức tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận và ý kiến thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề: Xây dựng và phát triển Câu lạc bộ trí thức để góp phần tăng cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk; Nâng cao vai trò của Câu lạc bộ Trí thức KHKT trong việc phát triển kinh tế - xã hội – môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng ta đối với trí thức, một số giải pháp để tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh; Giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk.

TS. Vương Hữu Nhi chia sẻ “Từ khi thành đến nay, Câu lạc bộ trí thức đã tổ chức được một số đợt sinh hoạt học thuật; tham gia hoạt động tư vấn phản biện; tham gia viết và biên soạn các loại sách báo chuyên ngành; …Tuy nhiên thời gian gần đây do một số thay đổi về nhân sự không phù hợp nên Câu lạc bộ trí thức hầu như không hoạt động. Do đó, để Câu lạc bộ trí thức tiếp tục duy trì hoạt động có kết quả, phát huy được vai trò, trí tuệ và sức sáng  tạo của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Ban thườnng vụ Liên hiệp hội thống nhất kiện toàn, củng cố lại Câu lạc bộ trí thức .”

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN