Thông báo Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam

259

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhằm khuyến khích các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước hăng say đóng góp trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đề nghị Các Bộ, Ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, ... phổ biến thông tin về thể lệ Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022.

Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học liên quan có thể tiếp cận.

 

Cục Sở hữu trí tuệ

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN