Danh sách Ban Chấp Hành khóa V (2020-2025)

549
 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT TỈNH ĐẮK LẮK

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


DANH SÁCH
Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Do Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu)

 

TT

Họ và tên
(Theo thứ tự A, B, C)

Năm sinh

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá

Trình độ
chuyên môn

Lý luận chính trị

Đảng viên

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Nguyễn Cảnh

1962

Đà Nẵng

Kinh

Không

12/12

KS. Nông nghiệp

Cao cấp

Đảng viên

Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2

Vũ Đức Côn

1963

Thái Bình

Kinh

Không

12/12

ThS. Thủy lợi

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội KHKT Thủy lợi tỉnh,
Phó giám đốc Sở NN&PTNT

3

Hoàng Văn Cương

1983

Trùng Khánh,
Cao Bằng

Tày

Không

12/12

CN. Kinh tế
Nông lâm

Trung cấp

Đảng viên

Quyền Chánh Văn phòng
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

4

Lê Văn Dần

1976

Can Lộc,
Hà Tĩnh

Kinh

Không

12/12

ThS. Quản trị
kinh doanh

Trung cấp

Đảng viên

Trưởng Ban KHCN&TVPB
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

5

Lê Công Du

1974

Quảng Ngãi

Kinh

Không

12/12

ThS. Xây dựng
cầu đường

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh, PGĐ Sở Giao thông vận tải

6

Đặng Gia Duẩn

1980

Quỳnh Phụ,
Thái Bình

Kinh

Không

12/12

ThS Quản lý công

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Mai Trọng Dũng

1965

Tỉnh Hà Tỉnh

Kinh

Không

10/10

ThS. Kỹ thuật

Cao cấp

Đảng viên

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

8

Nguyễn Anh Dũng

1966

Thái Bình

Kinh

Không

12/12

Giáo sư - Tiến sĩ

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội Sinh học tỉnh, Viện trưởng
Viện Công nghệ sinh học và môi trường

9

Đặng Tuấn Đạt

1952

Hưng Yên

Kinh

Không

12/12

GS - TS. Y học

Cử nhân

Đảng viên

Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột

10

Nguyễn Thanh Hà

1975

Hà Tĩnh

Kinh

Không

12/12

ThS. Kiến trúc sư

Sơ cấp

 

Chủ tịch Hội kiến trúc sư tỉnh

11

Phan Minh Hải

1980

Tuy Phước,
Bình Định

Kinh

Không

12/12

Thạc sĩ.
Chính sách công

Trung cấp

Đảng viên

Phó Chánh văn phòng
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

12

Lê Năng Hảo

1961

Thanh Hóa

Kinh

Không

12/12

Đại học
Lâm nghiệp

Cao cấp

Đảng viên

Phó Ban Tổ chức Tinh ủy

13

Trần Văn Hiền

1972

Nam Định

Kinh

Không

12/12

ThS Kinh tế

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

14

Nguyễn Đình Hiền

1965

Cẩm Xuyên,
Hà Tĩnh

Kinh

Không

12/12

Ths. Quản lý
đất đai

Cao cấp

Đảng viên

Phó Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

15

Đỗ Tường Hiệp

1964

Cẩm Xuyên,
Hà Tĩnh

Kinh

Không

10/10

Tiến sĩ

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

16

Võ Thuận Hóa

1967

Thừa Thiên
Huế

Kinh

Không

12/12

Cử nhân Luật,
Lương y thừa kế

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh

17

Nguyễn Văn Hùng

1963

Phù Mỹ,
Bình Định

Kinh

Không

12/12

Tiến sĩ Y tế
cộng đồng

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở Y tế

18

Nguyễn Thị Phương Lan

1958

Tiền Hải,
Thái Bình

Kinh

Không

12/12

Đại học
Thương mại

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng tỉnh

19

Nguyễn Đình Minh

1961

Cẩm Khê,
Phú Thọ

Kinh

Không

7/10

Trung cấp Kiểm lâm

Trung cấp

Đảng viên

Phó Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh,
phục hồi sức khỏe tỉnh

20

Nguyễn Văn Nam

1968

An Nhơn,
Bình Định

Kinh

Không

12/12

PGS. TS

Cao cấp

Đảng viên

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

21

Vương Hữu Nhi

1963

Phù Cát,
Bình Định

Kinh

Không

12/12

TS. Nông nghiệp

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

22

Phạm Thị Tuyết Nhung

1973

Quảng Ngãi

Kinh

Không

12/12

ThS. Bác sĩ
Chuyên khoa II

Cao cấp

Đảng viên

Tổng Thư ký Hội Y dược học, Phó trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Y - Sở Y tế

23

Lê Thị Kim Oanh

1975

Hoài Nhơn,
Bình Định

Kinh

Không

12/12

Thạc sĩ Quản lý
giáo dục

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở KH&CN, kiêm Phó Chủ tịch
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

24

Nguyễn Huy Phát

1956

Hưng Yên

Kinh

Không

12/12

Thạc sĩ

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội KHKT Bảo vệ thực vật tỉnh

25

Nguyễn Đăng Phong

1963

Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Kinh

Không

12/12

KS. Cơ khí

 

 

Phó Chủ tịch Hội Cơ khí, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Đăng Phong

26

Nguyễn Tuấn Quang

1970

Quảng Ngãi

Kinh

Không

12/12

ThS Luật học

Cao cấp

Đảng viên

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

27

Hồ Việt Sang

1951

Tam Kỳ,
Quảng Nam

Kinh

Không

12/12

BS CKI, YHDT

Trung cấp

Đảng viên

Phó Chủ tịch Hội Dưỡng sinh tâm thể tỉnh

28

Trần Văn Sỹ

1964

Lệ Thủy,
Quảng Bình

Kinh

Không

10/10

KS. Địa chất

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

29

Lê Danh Thắng

1972

Phổ Yên,
Thái Nguyên

Kinh

Không

12/12

ThS. Kinh tế
nông nghiệp

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở Tài chính

30

Trần Ngọc Thanh

1959

Giao Thủy,
Nam Định

Kinh

Không

12/12

Tiến sĩ

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh

31

Đoàn Văn Thanh

1971

Núi Thành,
Quảng Nam

Kinh

Không

12/12

ThS. Khoa học
cây trồng

Cao cấp

Đảng viên

Trưởng Ban TTPBKT&HV
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

32

Nguyễn Xuân Thao

1965

Hưng Hà,
Thái Bình

Kinh

Không

12/12

Cử nhân Luật

Cao cấp

Đảng viên

Phó Chủ tịch
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

33

Nguyễn Duy Thụy

1968

Hà Tĩnh

Kinh

Không

10/10

Tiến sĩ Sử học

Cao cấp

Đảng viên

Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên, kiêm TBT Tạp chí KHXH Tây Nguyên

34

Nguyễn Phi Tiến

1953

Hà Tĩnh

Kinh

Không

10/10

Bác sĩ
Chuyên khoa I

Cử nhân

Đảng viên

Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa và gia đình tỉnh

35

Phạm Thị Trâm

1979

Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Kinh

Không

12/12

KS. Nông nghiệp

 

Đảng viên

Phó Trưởng Ban KHCN&TVPB
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

36

Nguyễn Hữu Tuyên

1959

Thái Bình

Kinh

Không

12/12

Cử nhân Luật

Cao cấp

Đảng viên

Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh

37

Lê Thanh Vân

1961

Hương Khê,
Hà Tĩnh

Kinh

Không

12/12

CN. Kinh tế

Trung cấp

 

Phó Chủ tịch Hội Nuôi ong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Ong mật Đắk Lắk

38

Trần Vinh

1963

Thăng Bình,
Quảng Nam

Kinh

Không

12/12

Tiến sĩ

Cao cấp

Đảng viên

Quyền Viện trưởng Viện KHKT
Nông lâm nghiêp Tây Nguyên

39

Trương Thị Xê

1956

Quế Sơn,
Quảng Nam

Kinh

Không

12/12

ThS Nôngnghiệp,
Cử nhân Luật

Cao cấp

Đảng viên

Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh

40

Y Hương Niê

1976

Đắk Lắk

Ê đê

Không

12/12

KS. Thủy lợi,
thủy điện

Cao cấp

Đảng viên

Phó giám đốc Sở KH&ĐT

41

 Y Kanin H'đơk

1958

BMT, Đắk Lắk

Ê đê

Không

12/12

Tiến sĩ

Cử nhân

Đảng viên

Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên
và môi trường tỉnh

 

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN