Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp

92

Ngày 28/03/2024, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. TS. Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, ThS. Lê Văn Dần - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và ông Nguyễn Văn Mịch - Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT Sở NN&PTNT đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện các hợp tác xã trình bày các tham luận về: Giải pháp nâng cao năng lực HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tình hình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk; những vấn đề khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý; ứng dụng Khoa học Công nghệ vào phát triển sản xuất của hợp tác xã; phát triển HTX nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk: Rào cản và giải pháp; giải pháp thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP của HTX tỉnh Đắk Lắk; xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương …

Các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã chỉ ra được bức tranh chung của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, các thuận lợi, khó khăn, thách thức của các hợp tác xã, đồng thời làm rõ được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

                                                                                    Đoàn Văn Thanh

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN