Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 5395/KH-UBND của UBND tỉnh

267

          Ngày 30/12/2022, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; đại diện các hội thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội; một số nhà khoa học đến từ các viện, trường, trung tâm nghiên cứu của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh,...

          Kế hoạch số 5395/KH-UBND có mục đích nhằm: Cụ thể hóa việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 07-KH/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội tỉnh hoạt động có chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với trí thức để trí thức chủ động, tích cực tham gia vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp hội tỉnh…

          Tại Hội nghị, sau khi đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội tỉnh quán triệt thực hiện Kế hoạch số 5395/KH-UBND tỉnh, các đại biểu đã sôi nổi hiến kế để Kế hoạch sớm được triển khai thành công; đã có 04 tham luận được trình bày, gồm: “Chủ động, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát huy vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, “Quản lý và sử dụng tiềm lực khoa học công nghệ để thực hiện tốt Kế hoạch 07-KH/TU và kế hoạch 5395/KH-UBND tỉnh”, “Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII”, “Hàm ý quản trị về triển khai nhiệm vụ vận động, tập hợp và thu hút đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tại Liên hiệp hội Đắk Lắk trong thời kỳ mới.   

          TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, cho biết, trong thời gian qua, Liên hiệp hội luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm và được các sở, ban, ngành địa phương ủng hộ. Trong năm tới, 2023, UBND tỉnh đã có kế hoạch cấp kinh phí trang bị xe ô tô mới và xây trụ sở mới khang trang hơn cho Liên hiệp hội tỉnh.

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN