Một số hình ảnh tuyên truyền, đôn đốc Hội thi (P1)

580

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với Sở Công Thương

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN