Liên hiệp hội góp ý Dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11

446

Ngày 31/8/2023, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk lớp 11. TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì hội nghị.

tm-img-alt

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk lớp 11 gồm 8 chuyên đề được biên soạn theo hướng tích hợp các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường. Tài liệu hướng đến mục tiêu là trang bị hiểu biết về địa phương nơi các em sinh sống. Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào và có ý thức tìm hiểu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh Đắk Lắk.

Ý kiến phát biểu của các đại biểu, cho thấy: Tài liệu được trình bày khoa học, hình ảnh đẹp, phong phú, đa dạng; các chủ đề được viết đầy đủ, rõ ràng đối với từng hoạt động; cách trình bày giúp học sinh nhận biết một cách logic từng vấn đề, dễ ghi nhớ; giúp cho giáo viên dễ dàng triển khai, giảng dạy. Các nội dung cơ bản đáp ứng mục tiêu của Tài liệu Giáo đục địa phương.

Tuy nhiên, Tài liệu còn có một số nội dung cần lưu ý, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, như: dung lượng bố trí giữa các chuyên đề chưa cân đối; có một số chuyên đề trùng nội dung với các chuyên đề ở các lớp trước; chưa phân bổ số tiết đối với từng chuyên đề; nội dung của các chuyên đề thiếu hấp dẫn, chưa khơi gợi ý thức trải nghiệm, khám phá và bồi dưỡng tình yêu quê hương; việc lựa chọn và sử dụng hình ảnh chưa đáp ứng tính mục tiêu của Tài liệu Giáo dục địa phương Đắk Lắk; phần tài nguyên nên viết lại cô đọng, sâu sắc và nổi bật hơn;…

Liên hiệp hội Đắk Lắk sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý của các nhà khoa học  gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh và nhóm biên soạn để hoàn chỉnh tài liệu trước khi ban hành.

Theo Vusta.vn

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN