Hội Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023

134

Ngày 19-1, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 Hội KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk bám theo chức năng, nhiệm vụ của Trung ương Hội KHHGĐ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, đơn vị đã thực hiện được các nội dung sau: Truyền thông trực tiếp là 487 lượt người; Truyền thông tư vấn về phòng chống HIV- AIDS trong cộng đồng ; Tập trung ưu tiên cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng  khó khăn;Tổng số lượng khách hàng nhận dịch vụ: 5.838 lượt khách hàng; Cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám: 266 lượt khách hàng; SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng là 1.253 lượt người; Tư vấn DVSKSS tại phòng khám: 1.325 lượt khách hàng; Cung cấp DVSKSS tại phòng khám: 1.384 lượt khách hàng; Dịch vụ tư vấn đặc biệt. dịch vụ khác là 150 (tư vấn mối quan hệ, tư vấn tình dục): 39 khách hàng.

Trong năm 2023  Hội cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai 10 chuyến dịch vụ lưu động lồng ghép với truyền thông về sức khỏe sinh sản, kết quả đã cung cấp dịch vụ cho 1.253 lượt khách hàng tại các xã Krông Jing, xã CưPrao huyện MDrắk, xã Ea Lê, xã CưKbang, Ea Rốk, La Jlơi huyện Ea Súp, Ea Nam, DliêYang huyện EaHleo, Ea Sin, Cư Pơng huyện Krông Búk.

Năm 2024 Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh  Đắk Lắk tập trung chỉ đạo, vận dụng tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời xây dựng Kế hoạch năm 2024 với các nội dung chủ yếu như: Chủ động chỉ đạo, vận dụng linh hoạt tình hình thực tế của tỉnh, để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra; Tập trung triển khai nhiều chuyến lưu động, từ thiện về hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho chị em ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Phấn đấu đạt 10-12 chuyến lưu động từ nguồn kinh phí Trung ương hội và của tỉnh); Chú trọng tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện kế hoạch năm 2023 để có phương hướng khắc phục trong kế hoạch 2024, góp phần thực hiện tốt kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2020 - 2025 của Hội đã đề ra; Quan tâm hơn nữa đến công tác củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của các cấp Hội, đối với tổ chức Hội ở cấp cơ sở; Tích cực vận động quyên góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Trong công tác từ thiện cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa vùng khó khăn.

Thu Hà

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN