HỘI THẢO “XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC GIAO CHO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG”

415

Ngày 13/10/2022, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Liên hiệp Hội tỉnh) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương”.

Đến tham dự Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh – Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tiến sỹ Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội thảo và có các nhà trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý cùng đại diện Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Sóc Trăng, Phú Yên.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ông Hoàng Mạnh Hùng đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đắk Lắk. Đồng thời, khẳng định những đóng góp quan trọng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nói riêng và của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật cả nước nói chung đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực. Ông cũng mong muốn qua hội thảo này, Liên hiệp hội ở Trung ương và địa phương sẽ đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để Liên hiệp hội hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của mỗi địa phương, đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế. 

 

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh cho biết, thời gian qua, Liên hiệp hội ở Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt là các Liên hiệp Hội địa phương còn nhiều bất cập, thiếu sự đồng bộ, nhất quán, số lượng biên chế chưa được bố trí đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao, chế độ chính sách còn nhiều vướng mắc… gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội thảo khoa học “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương” là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật trong hệ thống chính trị, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển KT-XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Kết thúc Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội thảo trong trình bày tham luận, phát biểu ý kiến tại Hội thảo. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh khẳng định các tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu - đại diện lãnh đạo chủ chốt LHH các tỉnh Tây  Nguyên sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để LHH Việt Nam tham khảo, tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Chính phủ những cơ chế, chính sách phù hợp với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, tạo điều kiện cho LHH Việt Nam và LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Thu Hà

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN