Đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua

208

Ngày 19-12, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức tổng kết năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023; ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua; ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cụm phó Cụm thi đua. 

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, năm 2022, các thành viên trong Cụm tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và các ngày truyền thống của đơn vị. 

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ

Các tổ chức thành viên thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động các tổ chức quần chúng, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chương trình hành động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. 

Một trong những hoạt động nổi bật là kết quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể hóa bằng phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và với Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Chương trình đã đạt mốc 1 triệu sáng kiến vào ngày 3.10.2022, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước gần 01 năm (332 ngày). 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Chương trình “Nối vòng tay thương”, đến nay bảo trợ dài hạn 1.900 em đến năm 18 tuổi…

Với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia giúp nhân dân hơn 920.000 ngày công; tu sửa, nâng cấp hơn 900 km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch hơn 3.000 ha hoa, màu. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, hiến 3,8 triệu m2 đất, góp 1,5 triệu công lao động; làm mới và sửa chữa trên 1 triệu km đường giao thông, kênh mương; hoàn thành 5.435 công trình; trồng 3 triệu cây xanh…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của các thành viên của cụm thi đua; đồng thời khẳng định, 9 tổ chức trong Cụm đã là cầu nối, chỗ dựa quan trọng để động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

tm-img-alt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phát biểu tại 

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm mà Cụm thi đua đã đề ra trong năm 2023, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trên cơ sở Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, các thành viên trong Cụm cần phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tới nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, các tổ chức trong Cụm cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng. Việc giám sát, phản biện cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các thành viên trong Cụm thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đó tập trung hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động để có nhiều hơn nữa những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở. Đặc biệt, việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo sự thiết thực và hướng tới lợi ích của người dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Hội nghị cấp Vụ đã thống nhất và báo cáo đề xuất khen thưởng năm 2022 cho các đơn vị trong Cụm, cụ thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận Cờ Thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đơn vị: TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhận Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị cũng thống nhất suy tôn Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.

tm-img-alt

Các thành viên trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023

HT

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN