Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

134

Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Chiều ngày 27/5, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Thành viên hội đồng là các chuyên gia đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên, Bảo tàng Đắk Lắk, Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội – Liên  hiệp hội tỉnh và các nhà nghiên cứu văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiến sĩ Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh làm chủ tịch Hội đồng.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp hội Vương Hữu Nhi tỉnh làm chủ tịch Hội đồng.

Trên cơ sở thực tiễn thi hành (23 năm), Dự thảo dự án Luật lần này đã tiếp thu, điều chỉnh, có những điểm mới phù hợp với sự chuyển động của thời đại. Từ 7 chương với 74 điều (Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2009/QH12),

Dự thảo Luật đã tăng lên 9 chương với 102 điều, trong đó nêu rất cụ thể các quy định về các khái niệm, từ ngữ chuyên ngành; bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu; bảo tàng; hoạt động kinh doanh, dịch vụ về di sản văn hóa; điều kiện bảo đảm hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận sôi nổi, góp ý cụ thể, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; phát huy giá trị di sản; hoạt động kinh doanh, dịch vụ về di sản văn hóa; điều kiện đảm bảo hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

Đoàn Văn Thanh

Nguồn: vusta.vn

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN