Đắk Lắk: Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông

105

Đắk Lắk: Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông

Ngày 04/6/2024, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

tm-img-alt

Các bài phản biện và các ý kiến thảo luận tại Cuộc họp, cho thấy: Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm 208 định mức kinh tế - kỹ thuật, đây là bộ định mức bao trùm tuyệt đại đa số đối tượng thuộc các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản và lĩnh vực đào tạo huấn luyện, thông tin tuyên truyền liên quan đến công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh và có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, trong số các văn bản pháp lý được dùng làm căn cứ, có văn bản mang tính tạm thời và/hoặc đã ban hành nhiều năm trước, quy định cho toàn quốc, vì vậy cần thiết phải rà soát, chỉnh sửa bộ định mức để đảm bảo tính cập nhật, tính khoa học và thực tiễn, phù hợp sự phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà, phù hợp điều kiện đặc thù (về khí hậu, địa hình, địa mạo và tính chất đất đai) tại các vùng sinh thái nông nghiệp trong tỉnh, và phù hợp công tác khuyến nông trong thời kỳ mới (đa dạng hình thức dịch vụ khuyến nông, đa dạng thành phần tham gia: khuyến nông tự nguyện của, khuyến nông của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các viện, trường, hiệp hội, v.v với nguồn kinh phí khác nhau ngoài nguồn ngân sách nhà nước); nội dung cụ thể của một số định mức sát, đúng; thiếu bảng danh mục các từ viết tắt; việc áp dụng văn bản của địa phương để thực hiện trên địa bàn tỉnh là không phù hợp,...

Kết luận Cuộc họp, TS. Vương Hữu Nhi khẳng định, Liên hiệp hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý và đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, nhằm đảm bảo dự thảo không còn lỗi chính tả, lỗi dính chữ, chuẩn xác về từ ngữ, khả thi, dễ thực hiện, đúng về mặt khoa học vì đây là văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Đoàn Văn Thanh

Nguồn: Vusta.vn

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN