Ban hành quy chế sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

359

Ngày 11/7/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk. TS. Vương hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì cuộc họp.

tm-img-alt

Ngày 21/6/ 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk. sau đó, ngày 13/02/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 223/QĐ-UBND về việc đổi tên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh Đắk Lắk thành “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk”. Do vậy, việc ban hành “quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk” là cần thiết và bắt buộc để hoàn thiện và đồng bộ.

Tại cuộc họp, các nhà khoa học đã tư vấn, góp ý, phản biện cơ sở pháp lý của Quyết định; phân tích các yếu tố điều kiện (khách quan, chủ quan) tác động đến kết quả thực hiện; đánh giá mức độ thành công, chưa thành công và nguyên nhân; góp ý, làm rõ những vấn đề chưa đủ cơ sở khoa học, đồng thời đưa ra các kiến nghị đề xuất cụ thể.

Đoàn Văn thanh

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN