Văn bản tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đã ban hành Kế hoạch số 10699/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

QĐ số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Ban hành một số định mức xây dựng phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN ...

QĐ số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Ban hành một số định mức xây dựng phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW và Chương trình 06-TU/CTr

Ngày 31/5/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình số 06-CT/TU thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để triển khai Chương trình số 06-CT/TU, ngày 04/2/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình hành động

Quyết định số 4435- QĐ/TU

Quyết định số 4435- QĐ/TU, ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk về việc Thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

  • 1
Chủ nhật, 22/05/2022 09:09:39 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,161,261

Đang online: 493