Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày

04/03/2020 09:16:31 GMT+7

 đánh răng ba lần một ngày, bạn có thể giảm 8% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngược lại, do vệ sinh răng miệng kém, khả năng mắc bệnh này tăng 9-21%.

 

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1

 

Nhấn để phóng to ảnh

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và việc đánh răng hàng ngày - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc từ Đại học Ewha Womans (Seoul, Hàn Quốc). Các tác giả đã phân tích bệnh sử, các chỉ số vệ sinh và sức khỏe răng miệng, cũng như kết quả xét nghiệm chẩn đoán của 188 013 người Hàn Quốc.

Thì ra tác dụng phòng ngừa rõ rệt nhất của việc đánh răng được quan sát thấy ở những người dưới 52 tuổi. Đối với họ, đánh răng hai lần mỗi ngày giúp giảm 10% khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu bạn đánh răng ba lần một ngày thì chỉ số này là 14% (so với những người đánh răng một lần trong ngày hoặc ít hơn).

Ở nhóm tuổi 52+, hiệu quả của việc vệ sinh thường xuyên thấp hơn: chỉ khi đánh răng ba lần trong ngày giúp giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đánh răng hai lần hoặc một lần mỗi ngày không có tác dụng này.

Các tác giả giải thích điều này là vì tình trạng sâu răng có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng viêm mãn tính và viêm hệ thống.

M.P 

Theo Dantri
Thứ bảy, 11/04/2020 02:24:54 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,275,101

Đang online: 1,531