Quảng Nam: Liên hiệp Hội sẽ tổ chức diễn đàn trí thức hằng năm

Quảng Nam: Liên hiệp Hội sẽ tổ chức diễn đàn trí thức hằng năm

23/08/2018 15:54:54 GMT+7

Sau buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã ban hành thông báo số 303/TB-UBND ngày 20/8/2018 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức diễn đàn trí thức hằng năm.

PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Mục đích của diễn đàn nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo hướng trao đổi thẳng thắn, hiệu quả, sau diễn đàn sẽ tập hợp được các kiến nghị có chất lượng của đội ngũ trí thức để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đây là nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, làm cơ sở để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong tỉnh xây dựng dự toán kinh phí hằng năm. Đồng thời, cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao hiệu của hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời gian đến phù hợp với sự phát triển hiện nay của tỉnh.

 
Tác giả bài viết: Trí Nguyễn
Nguồn: vusta.vn
Thứ bảy, 20/07/2019 04:36:50 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,447,567

Đang online: 169