Hội nghị giao ban toàn quốc Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố năm 2019

Hội nghị giao ban toàn quốc Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố năm 2019

05/08/2019 14:03:10 GMT+7

Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt nam, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Đại diện cho Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TS. Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành từ sau Hội nghị giao ban năm 2018. Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả tốt góp phần củng cố tổ chức, nâng cao vai trò vị thế và phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN.

Ảnh 2

TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Trong công tác củng cố và phát triển tổ chức, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành một số văn bản đề nghị Tỉnh ủy, UBND một số tỉnh, thành phố tiếp tục tạo điều kiện và tạm thời chưa sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp hội địa phương để chờ ý kiến chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở đó một số tỉnh đã điều chỉnh lại chủ trương sắp xếp lại đối với Liên hiệp hội địa phương, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của đội ngũ trí thức và cán bộ làm việc tại cơ quan thường trực các Liên hiệp hội địa phương. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã chủ động cùng với các ban Đảng, Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.          

Trong năm vừa qua, Hội đồng Trung ương đã miễn nhiệm 18 ủy viên Hội đồng Trung ương và bầu bổ sung 19 ủy viên Hội đồng Trung ương và làm thủ tục giới thiệu để bầu bổ sung 02 ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII.

Trong hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trực tiếp triển khai triển khai góp ý một số dự thảo văn bản có tính thời sự cao trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành, như: góp ý Dự thảo “Đề án chiến lược hoạt động Sở hữu trí tuệ đến năm 2030” theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ; góp ý dự thảo “Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều” theo đề nghị của Bộ Xây dựng, góp ý dự thảo sửa đổi “Thông tư 16/ 2016/TT-BXD liên quan đến hình thức tổ chức quản lý đầu tư xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt và thiết kế”; góp ý dự thảo “Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ” theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ chức hội thảo phổ biến Luật An ninh mạng cho cơ quan báo chí trong hệ thống; Tham gia hội nghị phản biện đối với Dự án Luật lao động sửa đổi; v.v.. Năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các diễn đàn theo quyết định 501/QĐ-TTg của Thủ tướng. Các diễn đàn đã huy động sự tham gia của các nhà khoa học và đưa ra các ý kiến góp ý tâm huyết về các vấn đề được quan tâm.

Trong hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, Quỹ VIFOTEC Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 và phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2019 đồng thời tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15. Những cuộc thi này đã tạo ra các phong trào thi đua sáng tạo, những tài năng khoa học trẻ, một số công trình tiêu biểu đã được dự thi cấp quốc tế và đạt thành tích tốt.

Trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ 26 Hội thành viên triển khai nhiệm vụ phổ biến kiến thức; phát hành 6 số bản tin điện tử, 02 chuyên đề Phổ biến kiến thức. Đây là những tài liệu hữu ích cho việc triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quy hoạch báo chí của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo mô hình: Cơ quan báo của Liên hiệp Hội Việt Nam có tên là Trí thức Việt, gồm có 2 bộ phận là Báo in và Báo điện tử xin đăng ký tên miền trithucvn.vn (sẽ do các báo hiện nay của Liên hiệp Hôi Việt Nam sắp xếp thực hiện) và xây dựng 01 tạp chí khoa học của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhất vai trò là tiếng nói của trí thức các nhà khoa học, huy động tốt nhất sự đóng góp trí tuệ của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phê duyệt 24 dự án, tổng kinh phí viện trợ là 4.073.265 USD, đóng góp ý kiến cho thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Dự án Quản trị đất đai vùng Mêkông giai đoạn II (2018-2022) - MRLG. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai và thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng bộ hồ sơ đề xuất Luật Hành nghề kỹ sư theo tinh thần của Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị.

Trong tình hình chung hiện nay của các Liên hiệp hội tỉnh, thành, bên cạnh những tỉnh hoạt động tốt và nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh thì vẫn có nhiều liên hiệp hội gặp khó khăn trong triển khai hoạt động, nhân sự, bộ máy và tài chính, nhất là trong bối cảnh các tỉnh triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức chưa đồng bộ và nhất quán từ trung ương đến địa phương. PCT Phạm Văn Tân cũng đưa ra một số phương hướng cần tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của hệ thống liên hiệp hội, đặc biệt là các vấn đề lớn như củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-NQ/TW trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các nội dung và nhiệm vụ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị; Thực hiện các hoạt động liên quan đến Chuẩn bị các công tác của Đại hội VIII (2020 - 2025).

Ảnh 4

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mang tính đặc thù của Liên hiệp Hội địa phương, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy,  nguồn lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các Liên hiệp hội địa phương. Trong đó những vấn đề các đại biểu đặc biệt quan tâm là những vấn đề nóng, quan trọng liên quan đến vị thế, vai trò của tổ chức liên hiệp hội, tổ chức tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, cần được thể chế hóa rõ ràng và hướng dẫn thực hiện nhất quán, tạo điều kiện cho các liên hiệp hội địa phương hoạt động và phát triển; vai trò tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội thông qua việc tăng cường thể hiện quan điểm trong các vấn đề lớn của đất nước về chủ quyền biển đảo cũng như các dự án đường sắt cao tốc; vai trò truyền tải kiến thức khoa học thông qua việc xây dựng các bảo tàng khoa học và số hóa các kết quả đề tài nghiên cứu nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại diện liên hiệp hội ở địa phương và cũng nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa, tập trung làm việc với các cơ quan có liên quan để ra được đề án về tổ chức của liên hiệp hội; Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường gặp gỡ các tỉnh để cùng quan tâm, tháo gỡ các khó khăn đối với hoạt động của địa phương; bên cạnh đó cũng sẽ xem xét, nghiên cứu, triển khai việc góp ý kiến về những vấn đề quan trọng của đất nước như vấn đề biển Đông, đường sắt cao tốc một cách hợp lý và có hiệu quả.

Anh 3

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tặng tranh kỷ niệm cho Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa

GS. TSKH Đặng Vũ Minh cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức Liên hiệp Hội Khánh Hòa đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Bích Hồng

Nguồn: Vusta
Thứ năm, 24/09/2020 09:45:03 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,674,345

Đang online: 120