BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C TRẦN QUỐC CƯỜNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK TẠI HỘI THẢO: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C TRẦN QUỐC CƯỜNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK TẠI HỘI THẢO: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

21/05/2019 14:28:47 GMT+7

BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C TRẦN QUỐC CƯỜNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẮK LẮK TẠI HỘI THẢO: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 “CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN” TẠI TÂY NGUYÊN

 

Kính thưa GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam!

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!

Thế giới hiện nay đang chứng kiến cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ xuyên ngành thế hệ mới, mở ra một thời đại phát triển mới của loài người gắn với trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, cùng sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cơ hội và thách thức to lớn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc cũng như của mỗi cộng đồng, mỗi cá nhân, doanh nghiệp.

Tôi đánh giá cao Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các Trung tâm tổ chức Hội thảo: Cách mạng 4.0 “Cơ hội và thách thức trong sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản” tại Tây Nguyên. Đây là một diễn đàn có ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp thông minh; nhận diện rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó đề ra định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp thông minh ở Tây Nguyên trong thời gian tới.

a

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại hội thảo
 

Thưa toàn thể Hội nghị!

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự hội tụ của công nghệ tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp thông minh, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới trong sản xuất, kinh doanh, tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu và từng quốc gia. Tận dụng thành công cơ hội sẽ hình thành những phương thức phát triển mới, tạo điều kiện cho các nước đi sau nhanh chóng rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến.

Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển công nghệ thông tin, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, tận dụng thời cơ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nhiều giải pháp quan trọng về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; cải cách giáo dục và dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kom Tum, Gia Lai và Lâm Đồng là một trong những nơi được thiên nhiên ưu đãi nhất ở Việt Nam, với những cánh rừng cao nguyên bạt ngàn và những vùng đất đỏ bazan màu mỡ, rất thích hợp cho sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng chuyên canh, hàng hóa.

Hiện tại, nông nghiệp vùng Tây Nguyên cơ bản đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp và tạo ra được khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh trong tiêu dùng nội địa và xuất khẩu như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, sầu riêng, một số loại cây ăn quả...

Tây nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có lợi thế rất lớn trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, không chỉ về đất đai, hạ tầng mà còn là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ. Hiện giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm của tỉnh chiếm tỷ lệ trên 70% ngành trồng trọt, trên 90% giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Mới đây, Tỉnh đã phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Đắk Lắk đến năm 2020 tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND, ngày 10/10/2018. Qua việc triển khai thực hiện Đề án bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như nghiên cứu và chuyển giao các giống mới ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh, chịu khô hạn, có năng suất cao và chất lượng tốt cho sản xuất thâm canh. Bên cạnh đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao như tưới nước tiết kiệm cho cà phê, tiêu, cây ăn trái; trồng rau, củ, quả trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP; ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, xử lý chất thải, sâu bệnh, nhân giống; nuôi heo theo công nghệ lạnh…

Tuy nhiên, để nông nghiệp tỉnh nhà hội nhập với thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì tỉnh Đắk Lắk cũng như vùng Tây Nguyên cần đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tập trung đầu tư vào công nghệ sau thu hoạch và xuất khẩu.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp vùng Tây Nguyên phát triển, tiếp cận với chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, ngành nông nghiệp Tây Nguyên còn nhiều việc cần làm: Thúc đẩy nông nghiệp vùng Tây Nguyên phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp và tạo ra được khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng tốt, có lợi thế cạnh tranh trong tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển giao các giống cây trồng mới ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh, chịu khô hạn, có năng suất cao và chất lượng tốt cho sản xuất thâm canh; xác định được các bộ giống thích hợp từng vùng sinh thái để phát huy hiệu quả sản xuất, hạn chế thấp nhất sự tác động xấu đến môi trường sinh thái. Đầu tư phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao như tưới nước tiết kiệm cho cà phê, tiêu, cây ăn trái; trồng rau, củ, quả trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP; ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, xử lý chất thải, sâu bệnh, nhân giống; nuôi heo theo công nghệ lạnh...

Thực tế cho thấy tỉnh Lâm Đồng thực hiện khá thành công việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì các tỉnh còn lại vẫn đang còn loay hoay với vấn đề này. Chính vì vậy tại hội thảo này chúng ta thảo luận tìm ra lời giải đáp, để từ đó chúng ta vận dụng trong sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên đạt hiệu quả cao. Đồng thời có giải pháp phát triển các doanh nghiệp lớn có tiềm năng tiêu thụ sản phẩm, chú ý kêu gọi các doanh nghiệp quốc tế đầu tư phát triển, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tao ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, tôi biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghiệp thông minh ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Tại Hội thảo quan trọng này, tôi đánh giá cao việc lựa chọn, tập trung thảo luận ba chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam đó là: Phổ biến các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông sản; tìm ra các cơ hội và thách thức và tính ưu việt của sản xuất nông nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Vai trò của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các nhà khoa học, trong việc hỗ trợ nông dân ứng dụng được công nghệ 4.0; Vai trò của các nông dân trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Trong cuộc Hội thảo khoa học rất có ý nghĩa này cần huy động trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ quản lý… tập trung thảo luận vấn đề thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, xuất khẩu nông sản và đời sống của Nhân dân. Đây là những kỳ  vọng mà cuộc Hội thảo đem lại, từ đó các nhà hoạch định chính sách đưa ra được những chính sách phù hợp để áp dụng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Trên cơ sở báo cáo của các diễn giả, tôi đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý và quý vị đại biểu sẽ cùng thảo luận, chia sẻ thẳng thắn, nêu rõ quan điểm, định hướng, giải pháp cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tính khách quan, khoa học và phù hợp với thực tiễn vùng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Chúng ta hãy cùng nỗ lực, biến khát vọng thịnh vượng của quốc gia, dân tộc thành những việc làm và hành động cụ thể; chuyển hóa được công nghệ và ý tưởng sáng tạo thành giá trị gia tăng, giải quyết được vấn đề của thực tiễn đặt ra, tạo được việc làm và sản phẩm, dịch vụ mới. Tập trung nắm bắt xu hướng công nghệ mới, trang bị đủ năng lực, sẵn sàng tiếp nhận các mô hình kinh doanh mới, dũng cảm từ bỏ, cải cách mô hình cũ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, người tiêu dùng.

Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Thứ năm, 19/09/2019 07:46:37 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,567,510

Đang online: 180