Hội nghị Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (Khóa VII)

Hội nghị Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (Khóa VII)

28/03/2019 13:46:13 GMT+7

Sáng 28/3 tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) lần thứ 9 (Khóa VII) dưới dự điều hành của Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tiến Dũng - Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Đỗ Hùng Cường - Hàm Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Văn Thuần - Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; Đào Thị Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; Khuất Thị Yến - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN, Ban Tuyên giáo TW cùng 22/25 ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe Thường trực Đoàn Chủ tịch Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 củaLHHVN; Báo cáo một số nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng Trung ương về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của LHHVN ; Báo cáo về việc thay đổi biểu trưng (logo) của VUSTA và về tên gọi, Điều lệ của VUSTA liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội VIII; Báo cáo xin chủ trương của Đoàn Chủ tịch về việc huy động phần vốn ngoài ngân sách Nhà nước để hoàn thiện Trụ sở LHHVN; Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương.

A2 (4)

PCT LHHVN Nghiêm Vũ Khải trình bày báo cáo một số nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng Trung ương về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 9 (Khóa VII) nhất trí quyết nghị: Đề nghị Hội đồng Trung ương thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Liên hiệp Hội Việt Nam trên cơ sở bổ sung một số ý kiến đóng góp của các đại biểu; Nhất trí đề nghị Hội đồng Trung ương thông qua thông qua Báo cáo công tác kiểm tra năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

A3 (4)

A4 (1)

A5 (1)

Các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tham dự hội nghị

Về công tác tổ chức, Đoàn Chủ tịch đề nghị Hội đồng Trung ương xem xét và thông qua một số nội dung sau đây:

Tạm đình chỉ tư cách hội thành viên đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam trong thời hạn 12 tháng; Nhất trí kết nạp Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vào làm hội thành viên của LHHVN.

Chấp thuận để 18 đồng chí thôi chức Ủy viên Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VII (có Danh sách kèm theo); Bầu bổ sung 19 đồng chí vào Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VII (có Danh sách kèm theo).

Chấp thuận để 02 đồng chí thôi chức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VII (có Danh sách kèm theo); Bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương LHHVN khóa VII (có Danh sách kèm theo).

 Chấp thuận để đồng chí Bùi thế Đức thôi giữ chức Phó Chủ tịch LHHVN khóa VII; Bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch LHHVN khóa VII.

 Chấp thuận để đồng chí Nguyễn Xuân Thiều, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội Hà Tĩnh thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LHHVN khóa VII; Bầu bổ sung Đồng chí Lê Quang Thích, Chủ tịch LHH tỉnh Quảng Ngãi làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LHHVN khóa VII.

Hội nghị nhất trí đề nghị Hội đồng Trung ương xem xét, thông qua một số vấn đề liên quan đến Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025), bao gồm:

Về thời gian: Đại hội sẽ được tiến hành trong quý II năm 2020;

Về chủ đề Đại hội: Chủ đề của Đại hội VIII là “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.

Về cơ cấu, độ tuổi Hội đồng Trung ương: Cơ quan LHHVN gồm các đồng chí Thường trực và đại diện các Ban và Văn phòng; Mỗi Hội thành viên cử 01 đại diện, riêng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các Tổng hội mỗi đơn vị được cử 02 đại diện; Ngoài đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ cấu thêm một số đại biểu của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan nhiều đến hoạt động của LHHVN; Về độ tuổi tham gia Hội đồng Trung ương: Nói chung không quá 70 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội.

Về số lượng và cơ cấu ĐCT khoá VIII:  ĐCT dự kiến có 25 uỷ viên (khóa VII có 25 ủy viên). Một tỷ lệ nhất định uỷ viên ĐCT sẽ làm công tác chuyên trách; ĐCT có các thành viên đại diện cho các hội thành viên (Hội ngành toàn quốc và LHH địa phương). ĐCT có tuổi đời không quá 70 tính đến thời điểm tổ chức Đại hội VIII, cần được cơ cấu có cán bộ trẻ để bảo đảm có tính kế thừa cho các đại hội sau; Số lượng uỷ viên ĐCT dành cho các hội thành viên là 50-55%, trong đó Hội ngành toàn quốc 25-30% và LHH địa phương 25%. Số còn lại 45-50% sẽ dành cho những người sẽ tham gia Thường trực ĐCT, lãnh đạo UBKT, lãnh đạo Cơ quan LHHVN, đại diện các tổ chức trực thuộc, đại diện Ban Tuyên giáo TW, Bộ KH&CN, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học tiêu biểu.

Số lượng và cơ cấu ủy viên Thường trực ĐCT: Chủ tịch, PCT, TTK: Thường trực ĐCT phải là ủy viên ĐCT, Thường trực ĐCT gồm 5-6 thành viên bao gồm Chủ tịch, 4-5 PCT, TTK (phần lớn là hoạt động chuyên trách), trong đó có thể có 1 PCT kiêm TTK.

Số lượng ủy viên UBKT: UBKT khóa VIII dự kiến có 9 ủy viên (khóa VII có 9 ủy viên). Có một số ủy viên chuyên trách. Chủ nhiệm UBKT tham gia ĐCT và là PCT chuyên trách.

Về việc xây dựng trụ sở mới của LHHVN, nhất trí đề nghị Hội đồng Trung ương chấp thuận phương án xã hội hóa từ nguồn vốn đóng góp của các hội thành viên và các tổ chức khác để đảm bảo hoàn thành tòa nhà theo thiết kế đã được phê duyệt (ngoài nguồn kinh phí của nhà nước cấp) .

Đoàn Chủ tịch giao cho Thường trực ĐCT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của LHHVN; Báo cáo một số nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng Trung ương về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của LHHVN; Báo cáo về việc thay đổi biểu trưng (logo) của VUSTA và về tên gọi, Điều lệ của VUSTA liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội VIII; Báo cáo xin chủ trương của Đoàn Chủ tịch về việc huy động phần vốn ngoài ngân sách Nhà nước để hoàn thiện Trụ sở LHHVN; Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương, trình Hội nghị Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 5 (khoá VII) xem xét quyết định.

A6

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho đồng chí Lê Công Lương  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Cơ quan LHHVN.

Phát biểu trước khi trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Công Lương, Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh nhấn mạnh, đồng chí Lê Công Lương là cán bộ  được đào tạo cơ bản, là Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng, trưởng thành đi lên từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng luôn cố gắng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước vinh dự này, tôi tin tưởng đồng chí Lê Công Lương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp cho sự phát triển của LHHVN.

A7

Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh tặng hoa cho đồng chí Lê Công Lương

Xúc động trước phẩn thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, đồng chí Lê Công Lương đã  bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo của LHHVN, đồng chí hứa quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo cùng cán bộ LHHVN đã dày công đạt được qua các thời kỳ, quy tụ đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy cùng lãnh đaọ thường trực và toàn thể hội viên trong hệ thống LHHVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
Tác giả bài viết: PV.
Nguồn: vusta.vn
Thứ bảy, 04/04/2020 07:09:20 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,236,947

Đang online: 155