Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/09/2016 15:02:40 GMT+7

Ngày 01/9/2016, Tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu ra Ban Chấp hành gồm 33 ủy viên, Ban Thường vụ 08 ủy viên. Ông Ngô Minh Kha, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội SVC khóa V, trúng cử chức Chủ tịch Hội SVC khóa VI.