Tin hoạt động cơ quan Liên hiệp hội

Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả việc chuyển giao, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả việc chuyển giao, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 31/5/2011 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội thảo đầu bờ mô hình nhân rộng giống lúa cạn LC408

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Cư Kuin tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình nhân rộng giống lúa cạn LC408 nhằm đánh giá hiệu quả của giống lúa này triển khai trên địa bàn thời gian qua.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ IV

Ngày 30/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và hơn 120 đại biểu đại diện cho 15.000 hội thành viên.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 08/7/2016, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Sở: Nội vụ, Tài chính, NN&PTNT, KH&CN, đại diện 21 hội thành viên và toàn thể BCH Liên hiệp hội.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc Bơ sáp

Vừa qua, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 02 lớp tập huấn về “ Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc Bơ sáp trái vụ” tại 02 huyện Cư Kuin (ngày 9 - 10/6/2016) và huyện Cư Mgar (ngày 16 - 17/6/2016) cho hơn 200 cán bộ là khuyến nông cấp huyện, xã; hợp tác xã, một số doanh nghiệp và nông dân có diện tích đất trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện 02 huyện Cư M’gar và Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tọa đàm nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Ngày 18/5/2016, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Đến dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, một số hội thành viên tiểu biểu và một số doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị hiệp thương BCH khóa mới

Sáng ngày 5/5/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương cơ cấu, thành phần và số lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội thảo về “những đóng góp của đội ngũ trí thức Đắk Lắk trong 30 năm đổi mới”

Ngày 30/10/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội thảo khoa học về “những đóng góp của đội ngũ trí thức Đắk Lắk trong 30 năm đổi mới”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, Văn phòng Tỉnh Ủy, UBMTTQ VN tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 80 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chuyển giao thành công giống lúa LC408 tại huyện Cư Mgar

Đầu năm 2014, TS. Y Ghi Niê - Tỉnh Uỷ viên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Ban Khoa học Công nghệ đã sưu tầm giống lúa cạn LC408.

Một số kết quả trong công tác thi đua khen thưởng của Liên hiệp hội Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã rất quan tâm, chỉ đạo hội thành viên và các tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Liên hiệp hội Đắk Lắk sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 26/6/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 mở rộng. Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn công tác triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Thứ năm, 25/04/2019 03:07:48 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,368,269

Đang online: 84