Đắk Lắk: Liên hiệp hội kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Đắk Lắk: Liên hiệp hội kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

29/10/2021 15:28:11 GMT+7

Ngày 27/10/2021, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (10/2001-10/2021). Tham dự Lễ Kỷ niệm có TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành hữu quan và các đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp hội.

TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu

Sau 20 năm hoạt động, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã có bước phát triển mạnh về tổ chức, cơ bản thực hiện được chức năng của một tổ chức chính trị - xã hội và đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Liên hiệp hội đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, gồm: Văn phòng, Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên; Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn phản biện, với tổng số 14 cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Liên hiệp hội đã tích cực tham gia và thể hiện được chức năng tư vấn và phản biện trong các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, cũng như đóng góp ý kiến tại các hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội có luận cứ chặt chẽ, được các cấp, các ngành hữu quan đánh giá cao.

Liên hiệp hội đã xuất bản và phát hành 46 số Thông tin khoa học kỹ thuật, kịp thời đăng tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, giới thiệu các mô hình ứng dựng tiến bộ kỹ thuật đã được hội viên và nhân dân áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả cao để nhiều người tham khảo, nhân rộng. Tập Thông tin được sự cộng tác nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học có uy tín tại các viện, trường, trung tâm khoa học lớn, của các Hội thành viên và của các nhà quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã tham gia tích cực trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, hàng năm chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tỉnh, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của các vùng căn cứ kháng chiến trong tỉnh sau 35 năm giải phóng và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương này”; đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và những đóng góp của Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh Tây Nguyên từ thời kỳ đổi mới đến nay”; đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”;  đề tài khoa học “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Đắk Lắk”; đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk và các hội thành viên”. Đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk”.v.v…

Về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng: UBND tỉnh giao cho Liên hiệp hội là cơ quan thường trực và chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức. Trải qua 08 lần tổ chức Hội thi và 09 lần tổ chức Cuộc thi, với hàng trăm giải pháp kỹ thuật đăng ký tham dự, nhiều nhà sáng tạo được tôn vinh, nhận giải thưởng cấp tỉnh và toàn quốc, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Ban Tổ chức khen thưởng. Hiện nay, Hội thi và Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm

Tại Lễ Kỷ niệm, Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng cho Liên hiệp hội: Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Đắk Lắk năm 2020; 01 Bằng khen cho 01 tập thể và 11 cá nhân; Liên hiệp hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 15 cá nhân.

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

 

 

Nguồn: vusta.vn
Chủ nhật, 23/01/2022 12:51:47 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,056,164

Đang online: 111