Liên hiệp hội Đắk Lắk - 20 năm hình thành và phát triển

Liên hiệp hội Đắk Lắk - 20 năm hình thành và phát triển

14/07/2021 16:24:15 GMT+7

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) được thành lập vào tháng 10/2001. Sau 20 năm hoạt động, Liên hiệp hội đã có bước phát triển mạnh về tổ chức, cơ bản thực hiện được chức năng của một tổ chức chính trị - xã hội và đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, Liên hiệp hội đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, và đến nay có 23 hội thành viên, 01 câu lạc bộ trí thức KHCN và 02 trung tâm trực thuộc với hơn 15.500 hội viên hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Để mà nói, nhiều năm qua, Liên hiệp Hội luôn củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội, thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với đội ngũ trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nhìn chung, đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ của tỉnh đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đối với các hoạt động của Liên hiệp Hội, hiện nay hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội luôn được Liên hiệp Hội đẩy mạnh và quan tâm, điển hình tham gia Ban Chỉ đạo của tỉnh về xây dựng Chương trình phát triển cà phê bền vững, Chỉ dẫn địa lý thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột; Đề án xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2020; tham gia Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội và khoa học giáo dục của UBMTTQ Việt Nam tỉnh; tham gia thẩm định các đề án điều chỉnh quy hoạch chung các huyện/thị/thành phố trong tỉnh; tham gia các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược phát triển Liên hiệp hội Việt Nam giai đọan 2010 – 2020; chủ trì các Hội đồng Tư vấn, phản biện Đề án “sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”, “sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk”, “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019 – 2025”; “Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung  thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035”; Đề án “phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái, nông nghiệp chất lượng cao thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk lớp 6; Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk lớp 2...

Liên hiệp hội đã tích cực tham gia và thể hiện được chức năng tư vấn và phản biện trong các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, cũng như đóng góp ý kiến tại một số hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp hội có luận cứ chặt chẽ, được các cấp, các ngành hữu quan đánh giá cao. Để tiếp tục đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hiện nay Liên hiệp hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng trí thức, khoa học - công nghệ, để triển khai hoạt động tư vấn phản biện với mức độ lớn hơn, nhất là đối với các đề án, dự án, công trình quan trọng, có liên quan nhiều tới lĩnh vực xã hội và môi trường như các công trình thủy điện, thủy lợi, du lịch, giao thông, xây dựng, khai thác tài nguyên, quy hoạch dân cư và những vấn đề về lĩnh vực xã hội.

Trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, Liên hiệp hội đã xuất bản và phát hành 45 số Thông tin khoa học kỹ thuật, kịp thời đăng tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, giới thiệu các mô hình ứng dựng tiến bộ kỹ thuật đã được hội viên và nhân dân áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả cao để nhiều người tham khảo, nhân rộng. Trang Thông tin điện tử của Liên hiệp hội được xem là “kênh” phổ biến thông tin rất hữu hiệu của Liên hiệp hội, được đông đảo nhân dân hưởng ứng truy cập nghiên cứu, ứng dụng.

Hàng năm, có hàng vạn người dân được tập huấn, tiếp nhận các kiến thức mới và được tư vấn pháp luật miễn phí qua hoạt động của các hội, điển hình như Hội Bảo vệ thực vật đã xuất bản 10.000 cuốn sách kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh cho cây cà phê, cây tiêu, chủ yếu là phát hành miễn phí; Hội Luật gia phát hành hàng vạn tờ rơi và sổ tay pháp luật cho người dân; Hội Làm vườn đã xây dựng được hàng trăm mô hình sản xuất cây/con cho gia đình hội viên …

Trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, Liên hiệp hội và các Hội thành viên đã tham gia tích cực trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, hàng năm chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tỉnh, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của các vùng căn cứ kháng chiến trong tỉnh sau 35 năm giải phóng và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương này”; đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và những đóng góp của Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh Tây Nguyên từ thời kỳ đổi mới đến nay …

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng được thực hiện tốt ở các hội thành viên, điển hình như: Hội Làm vườn với các đề tài: “Xây dựng buôn làng sinh thái ở xã KrôngAna - Buôn Đôn”, “Hỗ trợ đồng bào dân tộc M’Nông phát triển kinh tế bền vững ở xã Đăk Phơi - huyện Lắk”, đưa giống bò mới đến phát triển kết hợp với xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Kao, Tp Buôn Ma Thuột; Hội KHKT Lâm nghiệp với đề tài “Sự tăng trưởng bền vững của rừng khộp” ở xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, “Xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp cộng đồng” theo Dự án của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Dự án “học hỏi quản trị rừng”; Hội Nuôi ong với đề tài “Thử nghiệm phương pháp sấy phấn hoa trong môi trường chân không”, “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng mật ong và sữa ong chúa” thu được kết quả tốt và đã ứng dụng khá rộng rãi trong ngành nuôi ong mật của tỉnh …

Về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, UBND tỉnh giao cho Liên hiệp hội là cơ quan thường trực và chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào lao động, học tập, sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 08 lần tổ chức Hội thi và 09 lần tổ chức Cuộc thi , với hàng trăm giải pháp kỹ thuật đăng ký tham dự, nhiều nhà sáng tạo được tôn vinh, nhận giải thưởng cấp tỉnh và toàn quốc, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Ban Tổ chức khen thưởng. Hiện nay, Hội thi và Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, Liên hiệp hội đã được Chủ tịch Nước tặng Huân Chương Lao động hạng Ba năm 2016; Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2011; Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tặng Cờ thi đua các năm: 2012, 2013, 2014, 2016, 2019; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Đoàn Văn Thanh

Nguồn: vusta.vn
Thứ bảy, 27/11/2021 03:42:53 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,003,527

Đang online: 70