Đắk Lắk : Hội tìm giải pháp trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

Đắk Lắk : Hội tìm giải pháp trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

25/11/2020 11:05:20 GMT+7

Ngày 20/10/2020 Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp để Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Tham dự Hội Hội thảo có đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội Kon Tum, Liên hiệp hội Đắk Nông; các các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; và các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nhà quản lý, nhà khoa học trình bày các tham luận về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khoa học và công nghệ; những nét nổi bật và hạn chế trong 10 năm thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương về trí thức khoa học và công nghệ; một số định hướng và giải pháp để tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng đối với Liên hiệp hội; nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học tại Liên hiệp hội;…

Các ý kiến phát biểu và tham luận của đại biểu đã làm rõ một số nhiệm vụ và giải pháp để Liên hiệp hội Đắk Lắk trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, như: Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên; đẩy mạnh hơn nữa công tác tổ chức hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; nâng cấp trang web của Liên hiệp hội; tăng cường số lượng phát hành tập Thông tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp hội; tích cực đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; quan tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân; tranh thủ sự ủng hộ về tài chính của Liên hiệp hội Việt Nam để thực hiện các hội thảo và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học…

                                                                        Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

Nguồn: vusta.vn
Thứ bảy, 27/11/2021 03:02:08 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,003,476

Đang online: 79