Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 05 tỉnh Tây Nguyên

Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 05 tỉnh Tây Nguyên

02/12/2019 09:55:04 GMT+7

 

Ngày 25/11/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Giao ban Liên hiệp Hội 05 tỉnh Tây Nguyên năm 2019. Tham dự hội nghị ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam– Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp hội Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tại Hội nghị, Liên hiệp hội các tỉnh Tây Nguyên đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra ở các Liên hiệp hội, Qua đó, Liên hiệp hội các tỉnh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệmtrong công việc, cùng nhau đư       a ra những đề xuất, kiến nghị để hoạt động của Liên hiệp Hội các tỉnh Tây Nguyên ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Năm 2019, hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực: tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia triển khai các hoạt động phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng phát triển sâu, rộng; Hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được duy trì, tạo sự gắn kết giữa khoa học công nghệ với sản xuất, kinh doanh; Công tác tôn vinh trí thức, bồi dưỡng tài năng sáng tạo trong trí thức khoa học công nghệ được chú trọng; Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức được thực hiện hiệu quả qua nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, xuất bản Bản tin khoa học kỹ thuật.

Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả tính năng động, sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức; tăng cường phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Liên hiệp Hội các tỉnh hỗ trợ nhau trong việc thúc đẩy hoạt động chuyên môn của đơn vị.

     Cũng tại Hội nghị, Liên hiệp các Hội KH&KT 05 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin cũng như phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin,/ảnh: Phạm Thị Trâm

 

 

Thứ sáu, 12/08/2022 04:52:16 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,224,736

Đang online: 851