Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về đội ngũ trí thức

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về đội ngũ trí thức

02/10/2015 09:50:33 GMT+7

Ngày 22/9/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng khoa học chuyên ngành của tỉnhđã tổ chức nghiệm thu đề tài Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.