Khuyến nông Đắk Lắk - Công tác đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn năm 2018

Khuyến nông Đắk Lắk - Công tác đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn năm 2018

07/01/2019 07:46:58 GMT+7

Thế mạnh trong công tác đào tạo nghề của khuyến nông là “cầm tay chỉ việc”. Trong những năm qua, hệ thống khuyến nông Đắk Lắk đã tích cực tham gia hoạt động đào tạo nghề để góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Với chủ trương chung của đơn vị, Khuyến nông Đắk Lắk xác định người được đào tạo nghề nông nghiệp sau khi kết thúc chương trình học phải làm được nghề mình học và ứng dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình.  Trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện đào tạo được 3 lớp đào tạo nghề thường xuyên với các nội dung gắn với nhu cầu của người học ở các địa phương và phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành của tỉnh đó là nghề Trồng và chăm sóc cây cà phê và nghề Khuyến nông lâm. Sau 2 tháng đào tạo với chương trình đào tạo nghề thường xuyên được thực hiện theo hình thức đào tạo tập trung. Nội dung đào tạo bám sát chương trình khung của Tổng cục nghề, với phương pháp dạy học tích hợp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp cho người học dễ dàng liên hệ và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác sau khi tốt nghiệp. Với đặc thù lớp học với đa số các học viên tham gia là đồng bào dân tộc thiểu số nên chương trình và phương pháp đào tạo được xây dựng phù hợp với trình độ đầu vào và trình độ nhận thức của học viên, phương pháp “cầm tay chỉ việc” được các giảng viên tăng cường sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả đào tạo.  

Hình ảnh lớp dạy nghề Trồng và chăm sóc cây cà phê năm 2018

Lễ tổng kết lớp đào tạo nghề Khuyến nông lâm năm 2018

Kết thúc khóa đào tạo có 90 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo, trong  đó 78% học viên là đồng bào DTTS, học viên là nữ chiếm 31% và 0.03% là thuộc hộ nghèo.

Trong thời gian tới, Khuyến nông Đắk Lắk sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm từng bước nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả sau đào tạo nghề, chính quyền địa phương cần hỗ trợ người lao động chuyển đổi ngành nghề phù hợp, tạo điều kiện về vốn cho học viên đầu tư, duy trì kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, có cơ chế mở các ngành nghề để thu hút lao động địa phương tham gia nhất là vấn đề giải quyết, giới thiệu việc làm cho lao động sau khi được đào tạo, dạy nghề.

                                                                                                                   Hoàng Liên

 

Khuyennongdaklak
Thứ năm, 19/09/2019 07:45:20 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,567,493

Đang online: 165