Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ V