Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII

01/11/2018 20:42:08 GMT+7

Ngày 24/10/2018, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTC về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2018 – 2019.

Mục đích của Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, Hội thi là dịp để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có giải pháp hữu ích, sáng tạo nổi bật, đem lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cho cơ quan, đơn vị, góp phần phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, từ khi công bố thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/7/2019, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ, Kế hoạch tổ chức Hội thi.

Từ ngày 30/7/2019 đến hết tháng 12/2019, các cơ quan, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền về kết quả tham gia Hội thi của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nêu gương những cơ quan, đơn vị có nhiều đề tài, giải pháp đạt giải, có nhiều tác giả (hoặc nhóm tác giả) đăng ký tham gia dự thi, đặc biệt tuyên truyền sâu, rộng các giải pháp đạt kết quả cao. Việc tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2018 – 2019 sẽ diễn ra vào tháng 12/2019.

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trưởng triển khai các nội dung đã được giao.

Nội dung chi tiết tại đây.

Bá Lục

 
Thứ bảy, 27/11/2021 04:12:19 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,003,583

Đang online: 84