Các hội thành viên

Hội Y Dược

Hội Y dược học tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 1431/Qđ-UBND ngày 25/7/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường thành lập teo Quyết định số 2697/Qđ-UB ngày 17/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 168/Qđ-HCD ngày 03/12/2007 của Hội KHKT cầu đường Việt Nam.

Hội Cơ khí

Hội Cơ khí được thành lập theo Quyết định số 1141/Qđ-UBND, ngày 15/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kế toán

Hội Kế toán tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-HKT, ngày 12/10/2011 của Chủ tịch Hội Kế toán Việt Nam

Hội KHKT Thủy Lợi

Hội khoa học và kỹ thuật Thuỷ Lợi được thành lập theo Quyết định số 2011/Qđ-UBND, ngày 10/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Hội là thành viên của hội KHKT Thuỷ Lợi Việt Nam. đại hội đã thông qua dự thảo điều lệ hội và phương hướng hoạt động hội năm 2010 – 2015, bầu 21 đồng chí trong Ban chấp hành, 05 đồng chí trong Ban Thường trực. ông Nguyễn Hữu Chung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk trúng cử chức Chủ tịch Hội.

Thứ hai, 17/12/2018 10:18:27 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,232,440

Đang online: 136