Các hội thành viên

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2005, theo quyết định số 510/Qđ-UB của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe

Hội Tâm năng dưỡng sinh được thành lập theo Quyết định số 2358/Qđ-UBND ngày 21/10/2005 và đến ngày 17/04/2006, của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Dak Lak được thành lập theo quyết định số 557/Qđ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh Dak Lak.

Hội Y Dược

Hội Y dược học tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 1431/Qđ-UBND ngày 25/7/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường thành lập teo Quyết định số 2697/Qđ-UB ngày 17/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 168/Qđ-HCD ngày 03/12/2007 của Hội KHKT cầu đường Việt Nam.

Hội Cơ khí

Hội Cơ khí được thành lập theo Quyết định số 1141/Qđ-UBND, ngày 15/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kế toán

Hội Kế toán tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 195/QĐ-HKT, ngày 12/10/2011 của Chủ tịch Hội Kế toán Việt Nam

Hội KHKT Thủy Lợi

Hội khoa học và kỹ thuật Thuỷ Lợi được thành lập theo Quyết định số 2011/Qđ-UBND, ngày 10/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Hội là thành viên của hội KHKT Thuỷ Lợi Việt Nam. đại hội đã thông qua dự thảo điều lệ hội và phương hướng hoạt động hội năm 2010 – 2015, bầu 21 đồng chí trong Ban chấp hành, 05 đồng chí trong Ban Thường trực. ông Nguyễn Hữu Chung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk trúng cử chức Chủ tịch Hội.

Chủ nhật, 26/06/2022 06:51:31 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,191,367

Đang online: 1,117