Các hội thành viên

Hội Đông y

Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk thành lập theo Quyết định số: 122/Qđ-UB ngày 24/12/1982 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kiến trúc sư

Hội Kiến trúc sư tỉnh Đắk Lắk được thành lập ngày 27/12/1985 theo Quyết định số: 92/KT ngày 15/02/1986 của Hội kiến trúc sư Việt Nam.

Hội Luật gia

Hội Luật gia tỉnh Dak Lak được thành lập theo quyết định số 462/Qđ-UB ngày 20 tháng 05 năm 1990 của UBND tỉnh Dak Lak

Hội làm vườn

Hội làm vườn Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số 334-Qđ/UB, ngày 26 tháng 7 năm 1991 của UBND tỉnh.

Hội Châm cứu

Hội Châm cứu thành lập ngày 21 tháng 3 năm 1994, theo Quyết định số 197/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kế hoạch hóa Gia đình

Hội Kế hoạch hóa Gia đình được thành lập ngày 26/04/1994, theo Quyết định số: 1357/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Hội Sinh vật cảnh

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 147/Qđ-UB, ngày 03/3/1990 của UBND tỉnh Đắk Lắk với tên gọi là “Hội hoa lan cây cảnh Đắk Lắk ” sau đó được đổi tên là “Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk” theo quyết định số 144/Qđ-UB, ngày 19/01/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Chăn nuôi thú y thủy sản

Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đắk Lắk được thành lập năm 1999 theo Quyết định số 1334/1999/ Qđ-UB của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội KHKT Bảo vệ thực vật

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số: 54/2004/Qđ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2002 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Sinh học

Hội Sinh học tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 56/2002/Qđ – UB, ngày 23 tháng 04 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội KH&KT Lâm nghiệp

Hội KH&KT Lâm nghiệp được thành lập ngày 12/12/2003, theo Quyết định số 3994/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2005, theo quyết định số 510/Qđ-UB của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thứ bảy, 27/11/2021 04:00:33 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,003,570

Đang online: 90