Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

08/01/2016 09:43:51 GMT+7

Hiện nay, Hội Kiến trúc sư tỉnh có 36 hội viên, trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động nhưng các hội viên vẫn giữ lập trường tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, thực hiên tốt vao trò xã hội của mình, góp phần vào việc quy hoạch - kiến trúc - xây dựng của tỉnh nhà.