Hội Luật gia

Hội Luật gia

15/07/2015 09:07:05 GMT+7

đại hội Hội Luật gia (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)
Hội Luật gia tỉnh Dak Lak được thành lập theo quyết định số 462/Qđ-UB ngày 20 tháng 05 năm 1990 của UBND tỉnh Dak Lak.

Chủ tịch hiện nay (Khoá IV nhiệm kỳ 2011 – 2016) của Hội là ông đỗ Xuân Bỉnh.

Hội hiện có 449 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội.

địa chỉ Hội: 33 Nơ Trang Long, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak.

điện thoại: 050.853736

 

* Lịch sử các kỳ đại hội:

đại hội lần I: Thời gian đại hội: ngày 08 tháng 03 năm 1990

Tổng số chi hội: 02 chi hội

Tổng số hội viên: 49 người

Chủ tịch: ông Lê Tấn Hiền

đại hội lần II: Thời gian đại hội: ngày 28 tháng 03 năm 1997

Tổng số chi hội: 10 chi hội

Tổng số hội viên: 179 người

Chủ tịch: ông đỗ Xuân Bỉnh

đại hội lần III: Thời gian đại hội: ngày 25 tháng 02 năm 2005

Tổng số chi hội: 12 chi hội

Tổng số hội viên: 378 người

Chủ tịch: ông Nguyễn Duy Hữu

đại hội lần IV: Thời gian đại hội: ngày 17 tháng 6 năm 2011

Tổng số chi hội: 12 chi hội

Tổng số hội viên: 378 người

Chủ tịch: ông đỗ Xuân Bỉnh

* Thành tích đã đạt được của Hội:

Củng cố, kiện toàn, phát triển Hội: Ban thường trực Tỉnh hội thường xuyên làm việc với cấp uỷ, UBND các huyện, lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh nơi chưa thành lập chi hội luật gia để có kế hoạch phát triển hội viên và triển khai thành lập các chi hội tại các địa phương, đơn vị này. Văn phòng Tỉnh hội hướng dẫn thủ tục cho các công dân đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan, tổ chức có nguyện vọng xin gia nhập hội và hướng dẫn thể thức thành lập các chi hội, huyện hội.

Về xây dựng pháp luật: đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội. Hằng năm, chủ động tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của hội viên vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị định. Tỉnh hội đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các luật gia, các cán bộ pháp lý đang công tác tại các cơ quan: Viện KSND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Thi hành án tỉnh, đoàn luật sư…vào dự án luật và quy phạm pháp luật quan trọng như: Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng; dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia được xác lập trước ngày 01/07/1991; dự thảo Nghị định của Chính phủ qui định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp… Các Chi hội luật gia: Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân tỉnh, đoàn luật sư…đã tham gia nhiều hội nghị góp ý vào nhiều dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư và văn bản vi phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương. Tham gia soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật; góp ý 26 văn bản quy phạm pháp luật (01 quyết định, 18 quyết định,…).

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tỉnh hội, huyện hội, thành hội đã chủ động phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đoàn thể quần chúng để tổ chức tuyên truyền cho hội viên và nhân dân một số nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự, pháp luật an toàn giao thông đường bộ, pháp Luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh. Sự phối hợp này đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục của các cấp hội. Các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng, tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ nông dân với pháp luật….Nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm qua của các cấp hội có trọng tâm, nội dung tuyên truyền hướng vào các Bộ luật mới, các luật (sửa đổi, bổ sung) và các sự kiện chính trị nổi bậc trong năm.

Chi hội luật gia Sở Tư pháp đã phổ biến quán triệt 11 luật mới ban hành cho Lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Phát hành 700 cuốn tài liệu nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 20 loại tờ tuyên truyền các luật mới ban hành. đã biên soạn, in 200.000 bộ đề cương tuyên truyền pháp luật (trong đó có 30.000 tờ bằng tiếng êđê) với nội dung là các quy định của luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội để cấp phát cho các sở, ngành, địa phương.

Tổ chức triển khai Hội thi “tuyên truyền viên pháp luật giỏi” để làm cơ sở triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Các luật gia của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thụ lý và giải quyết 139 vụ việc (trong đó có 14 vụ do cộng tác viên thực hiện), mời luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi cho 06 trường hợp. Tổ chức 19 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Lăk, Buôn đôn, Krông Bông, Ea Kar, Krông Buk.

+ Các hoạt động Hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chính quyền địa phương: Tỉnh hội đã cử đại biểu tham dự các Hội nghị quan trọng do UBMTTQ tỉnh tổ chức (các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước khi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp Quốc hội, các Hội nghị báo cáo kết quả các kỳ họp Quốc hội…) và tham dự các Hội nghị quan trọng khác do HđND, UBND, các sở, ban, ngành và các đoàn thể mời dự.

+ Công tác tham gia hội đồng tuyển chọn thẩm phán TAND, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân và Chấp hành viên Thi hành án dân sự: Năm 2005 đã tham gia họp xét đề nghị bổ nhiệm lại 25 Kiểm sát viên cấp tỉnh, 57 Kiểm sát viên cấp huyện, đề nghị miễn nhiện 15 Kiểm sát viên cấp huyện, đề nghị bổ nhiệm mới 3 Kiểm sát viên cấp tỉnh,5 Kiểm sát viên cấp huyện và tái bổ nhiệm 8 thẩm phán cấp huyện và tỉnh. Thông qua hoạt động Hội đồng tuyển chọn thẩm phán, Kiểm sát viên và Chấp hành viên dân sự, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng củng cố ngành Toà án, ngành kiểm sát và ngành thi hành án dân sự của tỉnh.

Thứ hai, 25/10/2021 05:45:40 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,981,297

Đang online: 218