Hội Cơ khí

Hội Cơ khí

15/07/2015 08:12:19 GMT+7

- Ngày Thành lập: Hội được thành lập theo Quyết định số 1141/Qđ-UBND, ngày 15/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Trụ Sở: 49 Nguyễn Tất Thành - Tp.BMT - tỉnh Đắk Lắk.

- điện thoại: 0500 3 958 622                       Email: hoicokhidaklak@gmail.com

- Kỳ đại hội: đại hội lần I (2008 - 2013) ngày 05/6/2008, Chủ tịch là ông Nguyễn Anh Dũng

 

- Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ I gồm:

CT. Nguyễn Anh Dũng
PCT. Dương Chí Dũng PCT. Nguyễn Văn Phan PCT. Nguyễn Tiến đạt

 - Công tác phát triển tổ chức Hội: có 70 hội viên

- Các hoạt động tiêu biểu: Phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đến các hội viên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật; tổ chức cho các doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh tham gia quảng bá sản phẩm tại các Festival cà phê, hội chợ trong và ngoài tỉnh;

Phối hợp với các doanh nghiệp cơ khí để tư vấn những giải pháp công nghệ, cung cấp thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất công nghiệp nông thôn theo nội dung hoạt động của chương trình khuyến công; thông tin tuyên truyền các hoạt động ngành cơ khí Đắk Lắk trên các ấn phẩm truyền thanh, truyền hình tỉnh, bản tin, website ….

- Một số hình ảnh hoạt động của Hội:

 

Phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tập huấn kiến thức về quản lý và phát triển công nghiệp nông thôn

Tổ chức cho các doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh tham gia quản bá sản phẩm tại các lễ hội cà phê và hội chợ trong Tỉnh

 

Thứ hai, 25/10/2021 05:59:58 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,981,315

Đang online: 221