Giới thiệu

Hội Châm cứu

Hội Châm cứu thành lập ngày 21 tháng 3 năm 1994, theo Quyết định số 197/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kế hoạch hóa Gia đình

Hội Kế hoạch hóa Gia đình được thành lập ngày 26/04/1994, theo Quyết định số: 1357/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Hội Sinh vật cảnh

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 147/Qđ-UB, ngày 03/3/1990 của UBND tỉnh Đắk Lắk với tên gọi là “Hội hoa lan cây cảnh Đắk Lắk ” sau đó được đổi tên là “Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk” theo quyết định số 144/Qđ-UB, ngày 19/01/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Chăn nuôi thú y thủy sản

Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đắk Lắk được thành lập năm 1999 theo Quyết định số 1334/1999/ Qđ-UB của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội KHKT Bảo vệ thực vật

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số: 54/2004/Qđ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2002 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Sinh học

Hội Sinh học tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 56/2002/Qđ – UB, ngày 23 tháng 04 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội KH&KT Lâm nghiệp

Hội KH&KT Lâm nghiệp được thành lập ngày 12/12/2003, theo Quyết định số 3994/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng

Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2005, theo quyết định số 510/Qđ-UB của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe

Hội Tâm năng dưỡng sinh được thành lập theo Quyết định số 2358/Qđ-UBND ngày 21/10/2005 và đến ngày 17/04/2006, của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Dak Lak được thành lập theo quyết định số 557/Qđ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2005 của UBND tỉnh Dak Lak.

Hội Y Dược

Hội Y dược học tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 1431/Qđ-UBND ngày 25/7/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường thành lập teo Quyết định số 2697/Qđ-UB ngày 17/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 168/Qđ-HCD ngày 03/12/2007 của Hội KHKT cầu đường Việt Nam.

Thứ sáu, 12/08/2022 04:17:50 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,224,699

Đang online: 846