Giới thiệu

Danh sách Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Danh sách Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nuôi ong

Hội nuôi ong Đắk Lắk là thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk theo quyết định số: 04/2002/Qđ-LHH, ngày 17/01/2002 và cũng là thành viên của Hội nuôi ong Việt Nam. Hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quy chế của Liên hiệp các Hội KH&KT Đắk Lắk và điều lệ của Hội nuôi ong Việt Nam.

Hội Đông y

Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk thành lập theo Quyết định số: 122/Qđ-UB ngày 24/12/1982 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kiến trúc sư

Hội Kiến trúc sư tỉnh Đắk Lắk được thành lập ngày 27/12/1985 theo Quyết định số: 92/KT ngày 15/02/1986 của Hội kiến trúc sư Việt Nam.

Hội Luật gia

Hội Luật gia tỉnh Dak Lak được thành lập theo quyết định số 462/Qđ-UB ngày 20 tháng 05 năm 1990 của UBND tỉnh Dak Lak

Hội làm vườn

Hội làm vườn Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số 334-Qđ/UB, ngày 26 tháng 7 năm 1991 của UBND tỉnh.

Hội Châm cứu

Hội Châm cứu thành lập ngày 21 tháng 3 năm 1994, theo Quyết định số 197/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Kế hoạch hóa Gia đình

Hội Kế hoạch hóa Gia đình được thành lập ngày 26/04/1994, theo Quyết định số: 1357/Qđ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội Hội Sinh vật cảnh

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 147/Qđ-UB, ngày 03/3/1990 của UBND tỉnh Đắk Lắk với tên gọi là “Hội hoa lan cây cảnh Đắk Lắk ” sau đó được đổi tên là “Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk” theo quyết định số 144/Qđ-UB, ngày 19/01/1995 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Chăn nuôi thú y thủy sản

Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đắk Lắk được thành lập năm 1999 theo Quyết định số 1334/1999/ Qđ-UB của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội KHKT Bảo vệ thực vật

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo quyết định số: 54/2004/Qđ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2002 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Hội Sinh học

Hội Sinh học tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 56/2002/Qđ – UB, ngày 23 tháng 04 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thứ hai, 17/02/2020 08:21:02 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,173,987

Đang online: 370