Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 8 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 8 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

15/07/2020 07:29:24 GMT+7

Ngày 08 tháng 07 năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 8 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức.Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng đã nhận thức được đây là nhiệm vụ trọng tâm của mình và các hội thành viên nên đã bước đầu cố gắng tạo dựng tiếng nói, hình ảnh độc lập trong hoạt động ngiên cứu Khoa học Công nghệ và tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp hội đã tham gia góp ý nhiều Dự thảo, Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tình như: “Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp ý “Đề cương chi tiết Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk theo chương trình phổ thông mới”; Tổ chức Hội đồng tư vấn phản biện góp ý “Dự thảo báo cáo chính trị của Đại biểu, đại Hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”… Công tác xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng được Liên hiệp hội và các Hội thành viên thực hiện tốt bằng cách tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên và người dân, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, tặng quà và hỗ trợ cây giống, con giống cho những hộ gia đình khó khăn, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường thông tin, phổ biến kiến thức, và tổ chức các Hội thảo, hội thi, Hội đồng tư vấn phản biện phục vụ tốt hơn cho các hoạt động khoa học – kỹ thuật của tỉnh nhà.

Tin,ảnh: Thu Hà

 

Thứ sáu, 12/08/2022 04:14:23 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,224,696

Đang online: 846