Nhận thức bảo vệ môi trường từ Cuộc thi Sáng tạo trẻ huyện Krông Pắk lần thứ V