Tổng kết dự án về giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm, kết hôn cận huyết thống

206

Ngày 24/02/2023, Liên hiệp hội Đắk Lắk (DAKUSTA) và Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) đã phối hợp tổ chức tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực truyền thông thay đổi hành visức khỏe sinh sản cho vị thành niên nhằm giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm, kết hôn cận huyết thống trong cộng đồng dân tộc thiểu số” tại huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk. Dự án do Đại sứ quán Canada tài trợ. CHD là đơn vị tiếp nhận và thực hiện chính. DAKUSTA là đơn vị phối hợp thực hiện.

          Dự án được thực hiện từ đầu tháng 01/2023 đến cuối tháng 2/2023, tại 03 xã và 07 trường trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Mục đích của Dự án là: Giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm, kết hôn cận huyết thống và sinh con ở tuổi vị thành niên thông qua việc nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia của nam, nữ thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, giáo viên, phụ huynh học sinh thuộc các trường học, người dân trong cộng đồng tại các xã dự án thuộc huyện Krông Bông.

          Dự án đã thực hiện khảo sát hiện trạng về kiến thức, thái độ của cha mẹ, thanh thiếu niên, người dân trong cộng đồng… ; khảo sát các cơ sở dịch vụ sức khỏe và các tài liệu, các sản phẩm truyền thông; họp báo cáo, chia sẻ kết quả đánh giá ban đầu cho lãnh đạo và các sở, ngành liên quan để xây dựng hoạt động can thiệp, tác động thay đổi; tập huấn kỹ năng cho nhóm nòng cốt cho nhóm đối tượng: Giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng tác viên y tế; xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với truyền thống và văn hóa dân tộc; hỗ trợ kỹ năng tư vấn học đường: nhằm giải đáp thắc mắc, thảo luận về các giải pháp về vấn đề sức khỏe, An toàn tình dục, phòng tránh thai, mang thai ngoài ý muốn, cưỡng ép kết hôn v.v… do Giáo viên và học sinh nhóm nòng cốt thực hiện.

                                                                                Tin, ảnh : Đoàn Văn Thanh

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN